Νέες Εγκαταστάσεις 3.300 τ.μ

plamal-factory

Νέες εγκαταστάσεις 3.300 μέτρων καλυμενου χώρου σε σύνολο οικοπέδου 7 χιλιάδων μέτρων