Συντελεστές

Η Plamal A.E.B.E. εξελίχθηκε βάσει ενός μακρόπνοου προγράμματος το οποίο ξεκίνησε δυναμικά από το 2000 και συνεχίζεται ως σήμερα.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, που είχε ως αποτέλεσμα την καθιέρωσή της στην αγορά, είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Η μονάδα πλαισιώνεται από μια μεγάλη και άριστα συντονισμένη ομάδα τεχνικών παραγωγής και ένα δυναμικό δίκτυο πωλητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη (Αν.Μακεδονία & Θράκη) και παράλληλα στην Κύπρο. Τα στελέχη της, νέοι άνθρωποι, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους που την εμπνεύστηκαν, εκφράζουν σήμερα την άρτια επιχειρηματική εικόνα μέσα από καινοτόμες δημιουργίες στο χώρο της συσκευασίας.