Τμήμα έρευνας

Η δύναμη της συσκευασίας, όπως αξιολογείται στην αγορά του εμπορίου, οδήγησε την Plamal A.E.B.E. στην αναζήτηση καινοτομιών και εναλλακτικών προτάσεων δίνοντας οικονομικές και εξειδικευμένες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτό καθιστά απαραίτητη την λειτουργία τμήματος έρευνας (R & D) σχετικά με νέες τεχνολογίες παραγωγής υλικών και νέων υλικών συσκευασίας. Ένα τμήμα το οποίο ολοένα αυξάνει τις δυνατότητές του, εισάγοντας στην ελληνική αγορά νέα είδη και υλικά συσκευασίας, με τεράστια επιτυχία και ευρεία αποδοχή μέχρι σήμερα.