Υποστήριξη

Η άριστη σχέση με τους πελάτες της Plamal A.E.B.E. συνεχίζεται και μετά την πώληση. Το ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών προσφέρει τη συνεχή κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του κάθε πελάτη με παράλληλη ενημέρωση του για κάθε τι νέο στον χώρο της συσκευασίας.