Δημιουργικό

Το δημιουργικό τμήμα, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό –designers στο χώρο της συσκευασίας, προσφέρει επιμέλεια και σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, επεξεργασία και εναλλακτικές προτάσεις layout, δημιουργία εικαστικών εκτύπωσης και πολλές ακόμη υπηρεσίες.