Ανθρώπινο δυναμικό

Η υιοθέτηση αυτής της φιλοσοφίας μετατράπηκε σε γνώμονα συμπεριφοράς και συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Η Plamal A.E.B.E. απέκτησε σημαντικό αριθμό ικανοποιημένων πελατών-συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, από διαφορετικούς τομείς όπως είναι η βιομηχανία, η βιοτεχνία, το εμπόριο, τα super market, τα εμπορικά καταστήματα-franchising έως και επιχειρήσεις ειδών συσκευασίας πρώτης ανάγκης.